До 13 ноември се приемат документи за достъп до стипендиите на Фондация "Св. св. Кирил и Методий", която помага на студентите у нас, каза изпълнителният директор на фондацията Михаил Тачев.

Михаил Тачев - изпълнителен директор на Фондация " Св. св. Кирил и Методий": Всяка година се раздават над 100 стипендии за висок успех и за подпомагане на студенти със семейства с по-нисък доход. Трябва да се поддържа успех не по-нисък от 4,50. Тази година най-нисък доход е 120 лева на член от семейството, по-високият праг е някъде към 350 лева на член от семейството.

Стипендиантите на програмата получават 200 лева на месец, на два транша се изплащат, на семестър се подават дпкументи, обясни още той и благодари на БНТ, че дава платформа това да се разгласи.

Михаил Тачев - изпълнителен директор на Фондация " Св. св. Кирил и Методий": Трябва да има ясна мотивация на тези студенти и да са доказали в академичен план. Искаме да достигнем до конкретната целева група, а сега високия успех и академичната мотивация са със стеснен разрез и за да можем да стигнем до всички, които заслужават, е важно да се оповести, за да се достигне до селекцията и тук са важни медиите, за което и благодарим на БНТ.