Фондът за лечение на деца няма да има обществен съвет ако премине към Здравната каса. Предложението за промяна е заложено в проектобюджета на касата за следващата година. Решенията за лечението на децата ще се вземат от експерти в здравната каса, а не както в момента - от обществен съвет.

Управителят на здравната каса обясни, че след преминаването на фонда към институцията ще се гарантира по-ефективно разходване на средствата. По думите му, през 2017 г. 46% от формулярите за лечение на деца в чужбина са постъпили в касата без ясна оферта за цената на лечението. И след преминаването на фонда към Здравната каса се предвижда разходите за път, престой и преводачи на присружителите на деца ще са за сметка на бюджета. Иначе в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса е заложено увеличение с около 490 млн. лв.

Представят проектобюджета за НЗОК в Министерството на здравеопазването

Представят проектобюджета за НЗОК в Министерството на здравеопазването

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса ще бъде представен в Министерството на здравеопазването. В него е заложено увеличение с около...