Министерството на околната среда и водите (МОСВ) работи по формирането на консултативен съвет за качеството на въздуха към ведомството. Това обяви ресорният министър Нено Димов, който днес беше запознат с резултатите и препоръките от одитен доклад за ефикасността и ефективността на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. Докладът беше представен пред министъра от председателя на Сметната палата Цветан Цветков и екипа, извършил одита.

Предприемат се и действия за подпомагане на общините за споделяне на опит по отношение на изпълнението на мерките от програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и на осъществяваните дейности за борба срещу замърсяването на атмосферния въздух, увери министър Димов.

За изработването на национална програма за качество на атмосферния въздух се очаква и окончателен доклад на Световната банка.

По препоръката за подобряване на контролната и санкционна дейност на МОСВ върху дейността на кметовете и длъжностните лица в общините за изпълнение на адекватни и ефективни програми за управление на качеството на атмосферния въздух, министър Димов увери, че се подготвят мерки за повишаване на контрола.

Също така ще се работи заедно с общините с нарушено качество на атмосферния въздух за информационни кампании сред населението за намаляване на замърсяването.

​Всяка година мръсният въздух убива 7 милиона души по света

​Всяка година мръсният въздух убива 7 милиона души по света

България е една от страните в Европейския съюз с най-мръсен въздух, оповести Световната здравна организация. В света заради замърсен въздух всяка годи...