Може ли българският дух да бъде запечатан в снимка? Фотоизложба на тема "Бесарабия - извор на красота и родолюбие" се опитва да даде отговор на този въпрос. Изложбата беше открита днес в Етнографския музей и ще остане там до 6 ноември.

За България, която се простира извън начертаните граници. За тази България говорят снимките на изложбата "Бесарабия - извор на красота и родолюбие" - или България през очите на бесарабските българи.

Асен Великов, фотограф: Едно особено чувство, когато говорят за България, нещо, което ние не го усещаме, когато споменаваме исторически обекти. Докато те са съхранили точно българското от преди 200 години.

Според автора на снимките, тази изложба има какво да каже на българите тук.

Асен Великов, фотограф: Настръхваш като ги слушаш, то не може да се предаде, трябва да говорите с един такъв човек, за да усетите начина, по който говори.

За думите, които обективът не може да запечата, са посланията под всяка снимка. Те казват, че Родината не може да бъде някъде там. Тя е винаги тук, за тези, които знаят как да я обичат.

Лесно ли е да си бесарабски българин в България

Лесно ли е да си бесарабски българин в България

Всяка година българите от Украйна имат възможност безплатно да кандидатстват в България. Мария Плачкова, която учи Българска филология у нас и беше на...