Във Франция честват националния празник на страната. През вековете Франция успява да съхрани традициите и наследството си.

# Европа припомня френските символи, превърнали се в световни.