Рязък спад на мигрантските потоци към Европа отчете европейската агенция за гранична и брегова охрана Фонтекс. Броят на мигрантите, достигнали Испания, обаче се е увеличил четири пъти в сравнение с миналата година.

73 500 нелегални пресичания на границите на Европейския съюз. Това е равносметката на Фронтекс за първите седем месеца на годината. С други думи миграционният натиск е намалял почти наполовина.

Испания обаче е страната, която поема основната тежест. Миналият месец западносредиземноморския маршрут са използвали над половината от всички нелегални мигранти, пристигнали в Европа. Броят на мигрантите, достигнали Испания, се е увеличил четирикратно в сравнение с миналата година, до близо 8800. Като цяло, по този маршрут са проникнали 23 100 мигранти, над два пъти повече в сравнение с миналата година.

Мигрантите почти не използват маршрута през Италия, но са се пренасочили по този през Турция и Гърция. По-голям миграционен натиск се наблюдава по маршрута през Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина, както и от Сърбия към Босна и Херцеговина.

© БТА