Фронтекс ще засили контрола на българските граници с Турция и Сърбия в отговор на молбата на българските власти. Агенцията ще подсили контингента си в България с допълнителни служители и технически средства включително за наблюдение по суша и от въздуха.

Те ще бъдат разположени постепенно през следващите седмици както на българо-турската, така и на българо-сръбската граница.

За България са заделени 91 милиона евро от фондове на ЕС. Допълнително почти 12 милиона евро бяха отпуснати на страната като спешна помощ за конкретни мерки в отговор на настоящата ситуация.