Сега действащият модел на практически споделена отговорност между институциите се възприема като основен проблем в обществото, когато става дума за пътна безопасност. 82% го оценяват негативно, едва 10 на сто позитивно, а 8% не могат да преценят. Това са изводите от ново независимо проучване на "Галъп интернешънъл", проведено сред 932 души между 12 и 14 септември. Качеството на пътищата също се оценява ниско.

Повод за сондажа е повишената напоследък чувствителност по темата с пътната безопасност. Хората търсят нов цялостен модел за пътна безопасност. Затова и мнозинство от 74% оценява ниско действащото законодателство по темата. 21% го оценяват положително, а останалите не могат да формират мнение.

Ясно личи генералното обществено раздразнение по тези въпроси. Това обяснява и недоволството от формите на контрол у нас. 73% ги оценяват като незадоволителни, а само 24% дават положителна оценка. Останалите не могат да преценят. На този фон високо изглежда недоволството и към качеството на пътищата в България – цели 87% срещу 9% са дали положителен отговор. 4% не могат да преценят.

Наскоро в друго изследване на "Галъп интернешънъл" се оказа, че българите поставят оценка "Среден 3.15" на пътищата у нас.

„Спри, детето запази!“: Поредното събитие, посветено на пътната безопасност

„Спри, детето запази!“: Поредното събитие, посветено на пътната безопасност

Традиционната вече кампания на БНТ „Спри, детето запази!“ отново избра първия учебен ден за поредното събитие, посветено на пътната безопасност. Децат...