Нов развой по казуса КТБ. Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз Юлияне Кокот изненадващо подкрепи вложителите, които съдят БНБ за обезщетение.

Стотици хора са завели дела срещу централната банка. Част от тях с мотив, че вложителите са получили с голямо закъснение своите гарантирани депозити и имат пропуснати ползи заради забавянето. Генералният адвокат на европейския съд предлага на съда да приеме, че липсата на влогове в дадена банка се обявява до 5 работни дни, след като властите установят, че банката не може да плати. В становището се посочва, че този 5-дневен срок не зависи от датата на неплатежоспособност и отнемането на лиценза на КТБ. Предстои да стане ясно дали съдът ще се съобрази с това становище.