ГЕРБ предлагат законодателни промени, с които се предвижда при горене на отпадъци задължително да има процедура за оценка на въздействието на околната среда, независимо от количеството. Сега такава процедура се предвижда само за горене на отпадъци над 100 тона.

София

Ивелина Василева - ГЕРБ: Това, което ние предлагаме - независимо от обема и вида на отпадъка. Процедурата, която да бъде приложима, да бъде задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Това е най-тежката процедура. Така нареченият "дълбок" ОБОЗ. Той изисква както компетентни становища от екологичните органи, така и от здравните инспекции. По този начин ние гарантираме превантивния контрол.