Германското правителство одобри днес въвеждането на трети пол в официалните регистри за ражданията. Промяната дава възможност за вписване като "различен". Досега единствената алтернатива беше квадратчето за пол да се остави празно. Решението за добавяне на трето квадратче за пол във формулярите изисква и парламентарно одобрение.

Важна стъпка напред в правното признаване на хората, чиято полова идентичност не е нито мъжка, нито женска - така оцени днешното правителствено решение министърът по въпросите на семейството Франциска Гифай. Тя е представител на лявоцентристите - по-малкия партньор в управляващата коалиция.

Федералният конституционен съд постанови през ноември, че трябва да се разреши вписването на хора в регистрите нито като жени, нито като мъже и нареди на властите да въведат възможност за посочване на трети пол. Алтернативата е отсъствие на графата "пол" във формулярите.

Решението беше по дело, заведено от ищец заради отказ на негово искане за промяна на пола му в регистъра на ражданията от "женски" на "интерсексуален (различен) ".

През юни Конституционният съд в Австрия постанови, че властите трябва да допуснат вписването на хора в официалните регистри с пол, различен от мъжки и женски. Според решението там обаче не е нужна промяна в съществуващото законодателство, защото в него не е изрично упоменато, че полът на хората трябва да бъде мъжки или женски.