Германия иска да ограничи със закон изплащането на социални помощи за мигранти от ЕС. Ако бъде прието, това предложение на министъра на труда Андреа Налес ще засегне и много българи в Германия.

Промените засягат гражданите на ЕС, които не работят и не си търсят работа или никога не са работили в Германия - и поради тази причина не са добили право да получават германски социални помощи. Министърът на труда Андреа Налес предлага преселниците от ЕС да добиват право на социални помощи чак след 5 години престой в Германия.

По този начин политиката реагира на решение на Федералния социален съд, който беше постановил, че след шест месеца престой в Германия чужденците следва да получат право на социални помощи. Поправките режат клона на онези мигранти, които се възползват от свободното придвижване в ЕС и идват в Германия заради социалните помощи.

© XINHUA

През септември 2015 година 62 хиляди българи са получавали социални помощи в Германия. Но е трудно да се каже колко от тях ще бъдат засегнати от новите промени, тъй като в тази група влизат и много хора, които работят, но ниските им доходи ги правят зависими от помощи. Тези хора и в бъдеще ще имат право на социални помощи.