Кандидатът за главен прокурор Иван Гешев коментира, че разделението на трите власти е ясно регламентирано в Конституцията и в него няма проблем.

Пред комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет той заяви, че има проблем с взаимодействието между властите и контрола между тях.

Етичната комисия прие доклада си за нравствените качества на кандидата за поста на обвинител номер 1. В него се казва, че Иван Гешев отговаря на изискванията за заемане на поста и няма данни, които да пораждат съмнения, че с действията си е накърнил общественото доверие в независимостта на съдебната власт.