Сериозен глад за кадри чувстват чуждите компании, които инвестират в индустриалната зона около Пловдив. Проблемът е дотолкова изострен, че предприятия в село Белозем например вече търсят работна ръка от съседни общини и дори други области на страната.

Белозем, Раковски

В Белозем живеят близо 5000 души. Над хиляда от тях работят в чуждите компании, инвестирали в селото. Заради стратегическото му местоположение тук има петролна рафинерия, белгийска шевна фабрика и немска фирма за производство на автомобилни части.

Иван Тачев, кмет на Белозем: Тук има абсолютно всичко. Две оризарни, от които една е най-голямата на Балканския полуостров. Фуражен завод, мелница...изобщо всичко има, само дето вече няма хора, които да работят.

Само в предприятието за производство на части за автомобили работят над 350 души. Половината от тях ежедневно пътуват от съседните градове и села.

Василка Мандаджиева: Аз пътувам от Раковски и минава около 40 минути в път. Просто е трудно, по-рано тръгваме. Харесвам си работата и затова.

Стоянка Стефанова: Аз съм от село Чалъково. Около 10 минути ни е пътят. Всички пътуват в Белозем и така. Тук има работа.

Немската компания е в процес на разширяване. За да се обезпечи персоналът, вече се водят преговори за внос на работници от Чирпан.

Златан Кетанов, управител на немска компания за автомобилни части в Белозем: Ситуацията е такава, че ние в момента растем и ни трябват още около 50 работници до един-два месеца, които обаче е доста трудно да набавим.

Освен от липсата на кадри, от чуждите компании в региона се оплакват от мудните и тромави процедури в държавните институции. Заради това вече има насочен инвеститорски интерес към Македония.

Златан Кетанов, управител на немска компания за автомобилни части в Белозем: Единственото ни спасение е, че Македония е малко по-зле от нас и не са членове на Европейския съюз.

В съседна Македония привличат инвеститорите с редица бонуси, сред които поемане на осигуровки и значителни данъчни облекчения.