С единодушие народните представители приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Те предвиждат по-голяма защита на длъжниците в изпълнителното производство, в което участват частни съдебни изпълнители, банки и монополи. До законопроектите се стигна след упоритото настояване на омбудсмана Мая Манолова и след вчерашната ѝ среща по темата с премиера Бойко Борисов.

Част от промените предвиждат възможност длъжникът да спира изпълнението и се изключва възможността банките да се снабдяват привилегировано със заповед за незабавно изпълнение.

Дава се възможност за обжалване на оценката на вещта при публична продан. Предвиждат се 3 призовавания на длъжника на постоянен и настоящ адрес, като поне едно от тях да бъде в почивен ден. Предлага се и сборът на таксите по изпълнението да не надвишава размера на задължението.

И още - предоставя се възможност на длъжника доброволно да се издължи, като се намали размера на първоначалната доброволна вноска от 30 на 20 процента от задължението.