Очаква се Столичният общински съвет да гласува предложението за изграждане на ново съоръжение за изгаряне на отпадъци. За целта общината трябва да поемане на дългосрочен общински дълг, който ще се изплаща от "Топлофикация-София". Искането е Общинският съвет да разреши поемането на дълг до 67 млн. евро за инсталацията от Европейската инвестиционна банка за съфинансиране по проекта, който ще струва над 157 млн. евро.