Разрешителното за строеж, за което според прокуратурата задържаната Десислава Иванчева е поискала подкуп, е издадено от главния архитект на София Здравко Здравков. Пред "По света и у нас" той разказа, че месец преди акцията Специализираната прокуратура е поискала съдействие за предоставяне на документи, необходими за разследването.

Разрешителните за строеж за сгради с голяма квадратура се издават от главния архитект на София Здравко Здравков. След това разрешението се изпраща на дадената община, която в 14-дневен срок трябва да уведоми страните, които имат интерес. Разрешителното за строеж, за което прокуратурата твърди, че кметът Десислава Иванчева е поискала подкуп, е било именно от компетенцията на Здравков. След неговия подпис то е било изпратено в район Младост и остава там за дълго.

Арх. Здравко Здравков - главен архитект на София: Тука има една такава практика, при която не се обявяват тези разрешения за строеж, които аз вече съм издал. Не се обявяват в районната администрация, не се обявяват на заинтересованите лица . Просто те седят и отлежават с месеци в кабинета на г-жа Иванчева.

Районните администрации използват и друг механизъм за оказване на натиск на инвеститорите, като не обявяват и крият градоустройствените преписки, които също имат срок за връчване. Има и още.

Арх. Здравко Здравков - главен архитект на София: Третият механизъм за натиск върху инвеститорите е чрез неодобряване на плановете за безопасност и здраве или така наречените планове за управление на отпадъци, които са свързани с началото на строителния процес.

Главният архитект коментира още, че срещу Десислава Иванчева има подадени над 10 сигнала до него за прилагането на точно такива методи.