Нагласите на работодателите към хората с увреждания се променят, а пазарът на труда изпитва остра нужда от кадри. Това заяви в студиото на „Денят започва“ Гълъб Донев - секретарят по социални политики и здравеопазване към президента. Той коментира форума за заетостта на хората в неравностойно положение, организиран от президента Радев.

Няма връзка между форума за заетостта на хората с увреждания и протеста на майките с деца увреждания, заяви Гълъб Донев. Форумът се подготвя от седем месеца насам, допълни той, като на него е постигнат пълен консенсус.

Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване към президента: За да може да се постигне целта, която сме си поставили - по-голяма заетост на хората с увреждания - не може да се осъществи без диалог. Президентът беше този, който прикани при откриването на кръглата маса всички участници да бъдат конструктивни и отговорни, да бъдат съпричастни към проблемите, които дискутират. Това се запази през цялото време.

Трябва да се намери балансът между стимули и санкции при наемането на хора с увреждания, заяви Донев. По думите му 445 хиляди души получават социална пенсия, но малцина от тях работят.

Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване към президента: Има предразсъдъци и от двете страни. Бариери съществуват и пред хората с увреждания, и пред работодателите. Работодателите не винаги добре разбират хората с увреждания, когато наемат подобни хора.
Заетостта на хората с увреждания: Как се работи в текстилна фабрика?

Заетостта на хората с увреждания: Как се работи в текстилна фабрика?

Президентът Румен Радев обяви, че ще учреди годишни награди за бизнеса и образователните организации, които интегрират пълноценно хората с увреждания....

По думите на Донев често се случва хора с увреждания, които са загубили професионалната си квалификация заради увреждането си, да не желаят да се преквалифицират. Ключово е те да се квалифицират в сфери, които се търсят от работодателите.

Радев: Да се изгради среда, в която хората с увреждания да се чувстват достойни

Радев: Да се изгради среда, в която хората с увреждания да се чувстват достойни

Да се изгради среда, която да позволи на хората с увреждания да се чувстват достойни и пълноценни граждани - за това призова президентът Румен Радев н...

Президентът ще направи форума годишно събитие, ще бъдат учредени и годишни награди, с които ще се отличават предприятия, образователни институции и общини, които наемат хора с увреждания. Целта на това е да има проследимост на резултатите, както и да се поощрят подобни практики допълни Донев. Критериите и показателите ще бъдат разработени в най-скоро време от контактната група към администрацията на президента.

Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване към президента: Променят се нагласите към хората с увреждания. Факт е, че пазарът на труда изпитва остра нужда от кадри.

Пазарът на труда и заетостта предоставят пред хората с увреждания възможност за пълноценна интеграция, заяви Гълъб Донев.

Радев ще учреди годишни награди за най-успешна интеграция на хора с увреждания

Радев ще учреди годишни награди за най-успешна интеграция на хора с увреждания

Президентът Румен Радев обяви, че ще учреди годишни награди за бизнеса, трудови и образователни организации, интегрирали най-пълноценно хора с уврежда...