Полицаи и общински охранители извършват засилени проверки срещу нерегламентираното движение на каруци в центъра на Благоевград. Стриктно се следи дали водачите на каруци спазват определените за тях маршрути и регистрирали ли са превозното средство в общината. Глобите за нарушителите са от 50 до 200 лева.

Благоевград

Акцията е с цел превенция на нарушаване на Закона за движение по пътищата, замърсяване на околната среда, както и застрашаване живота и здравето на животните, ползвани за придвижване с каруца.

На сайта на община Благоевград са описани маршрутите, които водачите на каруци могат да се движат.