12 акта за административно нарушение са връчени на италиански собственик на шивашка фирма в Дупница, който не е изплатил трудовите възнаграждения на работниците си за месеците август и септември, миналата година. В сила са влезли и наказателни постановления на обща стойност 60 хиляди лева, които ще бъдат събрани от Националната агенция за приходите.

Дупница

Припомняме, че служители от шивашкия цех в Дупница са подали жалба преди месеци до Инспекцията по труда за неизплатени трудови възнаграждения и организираха няколко протеста, като дори потърсиха съдействието на омбудсмана – Мая Манолова.