Бургаската еко-инспекция ще глоби две компании заради замърсяване на въздуха. Това са "Лукойл Нефтохим" и дървопреработвателния завод "Кроношпан". Санкциите ще бъдат между 40 000 и 100 000 лв.

Бургас

Причините са многобройните сигнали за силна задушлива миризма на нефтопродукти и обгазяване. Въпреки че няма превишаване на нормите на другите показатели, двата големи завода ще бъдат санкционирани, защото при възникналите неблагоприятни метеорологични условия не са намалили производствените мощности.

Освен това те не са спазили всички изисквания на комплексното разрешително. На територията на "Нефтохим" се намират серия от утайници, в които са изхвърлени отпадни продукти от производството от последните 30 години. Според европейските директиви те трябва да бъдат неутрализирани. Процесът по пречистването им обаче отделя миризливи газове.