Голямата епископска базилика в Пловдив е издигната с финансовата помощ на императорите на Източната римска империя. Това е било част от политиката на Константинопол за подпомагане на най-големия епископския център в Тракия и демонстрирането на силата на новата християнска религия в империята. Това стана ясно по време на конференция в Пловдив на тема "Епископската базилика на Филипопол: проучвания и резултати".

Пловдив

Вече е доказано, че Голямата базилика на Филипопол е разположена върху по-ранни сгради, това съобщи Жени Танкова - ръководител на археологическото проучване през последните години.

Жени Танкова - археолог: "Дано да намерим храм, посветен на императорския култ. Ние много отдавна сме на това мнение, че най-вероятно се отнася за някаква култова по-ранна римска сграда."
Проф. Казимир Попконстантинов - археолог: "Тук имаме фантастични мозаечни пана, което показва влагането на огромни средства, не от някакъв провинциален епископ, а от Константинопол."

Разкопките продължават и тази година за да се изясни функцията на по-ранните градежи, както и да се установи най-точно началото на строежа на базиликата. Реставрацията на мозайките продължава и те ще бъдат експонирани за широката публика под защитно покритие в началото на следващата година.

Ленко Ленков – фондация "Америка за България": "Ние не строим върху зелена поляна. Трябва да се съобразяват строителните дейности със защита на археологията за експониране на мозайките, но срокът ни е април идната година."

Финансирането на проекта от 8,2 милиона лева, които се дават от фондацията. Може и да бъде увеличено, ако бъдат открити нови ценни находки съобщиха от "Америка за България".