Националната агенция по приходите разполага с достатъчно средства, за да плати глобата си наложена от Комисията за защита на личните данни. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов. По думите му още оставки в НАП няма да има, достатъчни са тези на двамата отговарящи за IT сигурността. Горанов допълни, че няма да има и промяна в държавния бюджет, за да бъдат намерени пари за глобата, защото НАП има достатъчно.

Владислав Горанов - министър на финансите: От гледна точка на технологията на бюджета това представлява нетна операция. Това няма да се отрази на бюджета. Ще се отрази на съдбата на тези терористи, които атакуваха системата. Достатъчно направихме кадрови промени. Имаше 2 оставки на тези, които отговаряха за IT сигурността.