Средният товар по мрежата в София и Западна България през първата седмица от август се е повишил с 6 на сто спрямо последната седмица на юли. Това сочат данните на електроразпределителното дружество, обслужващо този район.

В Североизточна България също отчетоха скок на потреблението с 3 на сто. Най-големият рекорд обаче държат черноморските ни курорти. От местното електроразпределително дружество отчитат, че в Слънчев бряг и Несебър потреблението на електроенергия е с близо 12 на сто повече, отколкото в най-пиковите дни на миналото лято.

Повишеният разход на ток се обяснява с масовото използване на охладителни уреди през горещите дни.
Общото електропотребление за страната вчера достигна 4 840 мегаватчаса, като пикът беше в 22:00 часа.