Над 3000 проверки са извършили през изминалия месец служителите на Североизточното държавно предприятие, което стопанисва държавните гори в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Проверени са близо 690 обекта за добив на дървесина, над 830 превозни средства, 1210 ловци и около 300 любители на риболова. В рамките на месеца, служителите на горските стопанства са установили незаконната сеч на над 40 куб. м дървесина. От нарушителите са конфискувани 13 каруци, 3 коня и 3 моторни превозни средства и инструменти за дърводобив. През октомври са съставени общо 16 констативни протокола и 39 акта, от които 37 са по Закона за горите, а два – по Закона за лова и опазване на дивеча. Санкциите за различните нарушения са от 50 до 3000 лева.