България и Македония са готови със състава на комисиите, които ще изчистват споровете около историята, историческите личности и честванията на празниците. Това стана ясно по време на третата четиристранна министерска среща в Солун между делегациите на България, Гърция, Албания и Македония.

С повече подробности от Солун - вижте прякото включване на специалния ни пратеник Тоня Димитрова.

Срещата днес започна с двустранни разговори между външния министър и вицепремиер Екатерина Захариева и македонския ѝ колега Никола Димитров. На 14 май изтича тримесечният срок, предвиден в Договора за добросъседство, подписан на 1 август миналата година в Скопие. За да спазят този тримесечен срок за обявяване състава на комисиите и създаване на тези комисии, които да изчистват спорните исторически въпроси, двамата министри се договориха отново да действат в синхрон и отново правителствата и в София, и в Скопие да одобрят тези комисии и техния състав.

Седем члена влизат в тези комисии, съответно и от македонска, и от българска страна. За българската комисия са проведени консултации и с БАН, със Софийския университет, уведомена е комисията по външни въпроси към НС, за да се осигури подкрепа на всички политически партии. Съставът на тези комисии не се обявява към този момент. Това ще разберем в сряда следващата седмица след заседанието на МС. Знаем само, че в тнея не влизат личности с крайни убеждения. Има освен историци писател и експерти по средновековна литература.

Първото заседание на комисията вече е договорено. То ще бъде през юни в София. Тогава ще бъде определена и методологията, по която ще работят двете комисии. Те трябва да се отчитат пред междуправителствена комисия, която е председателствана от външните министри на България и Република Македония за изпълнението на Договора за добросъседство.