Някои от центровете за временно настаняване в страната вече работят. 20 бездомни са приютени в Центъра в Бургас. И във Видин хората без дом вече могат да потърсят временен подслон. Каква е ситуацията в столицата, вижте прякото включване на Цанка Николова, която е пред един от кризисните центрове.

София Бургас Видин

Кризисните центрове в столицата ще отворят врати в края на ноември. Домът в квартал "Захарна фабрика" е един от трите в София, а е то каква е ситуацията в страната:


Марин вече 5-та година ползва услугите на Центъра за бездомни хора в Бургас. Мъжът е доволен, защото през лятото социалните работници му помагат да започне работа и му намират квартира където да живее.

Марин: "Всяка година сме тука. Храна дават, има дрехи, тука играем карти."

Освен топла храна бездомните хора получават дрехи и обувки. Социални работници и психолози помагат на хората да си намерят работа.

управител на Център за временно настаняване на бездомни хора: "Социалните услуги, които предлагаме са свързани с евентуално ако е необходимо подпомагане при издаване на ТЕЛК решения, съдействие за личен лекар, евентуално за документи за настаняване в различни институции спрямо възрастта на хората. Имаме хора , които идват в пенсионна възраст. Това са хора предимно, които имат право да ползват домове за стари хора."

За настанява в Дом за стари хора тази година чака дядо Стоян. В момента социалните подготвят документите му за ТЕЛК, защото възрастния мъж е инвалид.


Център за временно настаняване приютява хората без дом във Видин. През зимата обитателите са двойно повече, отколкото е капацитетът му. Разкрит е като делегирана от държавата дейност, но се налага и Общината да помага.

Десет трябва да се обитателите на Центъра за временно настаняване във Видин. През студените дни обаче върнати няма. Сега настанените са 13.

Венци Пасков, заместник-кмет на Видин по социалната политика: "Максималния срок, така по методика и по Правилника за социално подпомагане е три месеца, но когато лицето през зимния сезон е оставено на улицата, т.е. без роднини и без близки, по принцип ние ги оставяме и за по-дълъг период от време."

Центърът за временно настаняване е единствен дом за хората тук през зимата. Някои се връщат отново. За настанените е осигурена храна веднъж дневно, затова когато могат помагат и от Социалната трапезария. Помощи изпращат и от Червения кръст, но най-важното е, че през зимата е топло.

- Преди известно време бях пак тука, преди Нова година и искам, ако може жилищното - картотекирана съм, да ми помогнат, защото има много дни, които съм стояла по улиците.

Центърът е единственият за областта и през студените дни трудно успява да побере всички нуждаещи се.


Напомняме на хората, които имат нужда от настаняване в такива центрове, че не е необходима предварителна регистрация.