Да се въведе задължителна медиация по някои граждански дела, предвиждат законови промени, по които в момента се работи. Основната дискусия е кой кръг от спорове е най-подходящ. Сред обсъжданите от съдии, адвокати и медиатори са - разводи, делби, търговски, застрахователни дела.

Идеята е задължителният елемент да направи медиацията по-популярна, хората да свикнат, да видят ползата и да започнат сами да я търсят за решаване на спорове. Опитът вече е проработил в Италия.

Албена Комитова - медиатор, Център за разрешаване на спорове: Механизмът е както се въвежда задължително ползване на предпазни колани в колите - тоест всички знаят, че е полезно, но не ги слагат ако не е задължително.

Нещо като профилактика. Отново подавате искова молба в съда, но се внася символична административна такса, за връчване на книжата. Искът стига до ответника със съобщение и указване на срок, в който трябва да се проведе медиация, без да забави евентуално насрочване на дело.

Албена Комитова - медиатор, Център за разрешаване на спорове:
До първо заседание вие ще сте имали разумния срок да проведете процедура по медиация. Ако няма споразумение - вие си довнасяте таксата и делото продължава своя ход.

Сега, за да се тръгне към преговори, ключова роля имат адвокатите. Асен Георгиев дава пример с първата си успешно предложена медиация - по договор за изработка, търговци се карат за качеството на стоката и започват да се съдят. Делото вървяло бавно, нервно, а на клиентът му били блокирани сериозни суми.

Асен Георгиев - адвокат:
С една единствена медиационна сесия страните успяха да погледнат малко извън спора, в който се бяха вкопчили: "Ти ми дължиш пари! - Не е вярно - ти ми дължиш! - Ти си виновен! - Не е вярно - аз съм виновен!" Тази стока, успяха да я продадат на терто лице и парите, които получиха успяха да си ги поделят по справедливия за тях начин. И действително само в рамките на месец и половина два след това споразумение, те забравиха, че са се карали някога и даже си разменяха бутилки за благодарност за добре свършената работа.

Освен време и пари, са спестени нерви и са запазени отношения. Адвокат Георгиев, има опит и с извънсъдебни споразумения по дело от Лондонския арбитраж, с 6-7 цифрени разноски. Смята, че няма спор, за който медиацията не е подходяща.

Асен Георгиев - адвокат: Съдът не може да ти даде нещо друго от това, което имаш по закон и по договор - докато тук можеш да измислиш всякакви варианти и правни и фактически, които в крайна сметка да доведат до резултат, който ти си го избираш.

Албена Комитова - медиатор, Център за разрешаване на спорове: Ако моята цел единствено е другият да е нещастен, да бъде наказан, да се мъчи, тогава инструментите затова са различни - и тогава най-добра работа върши съдът и прокуратурата.

За момента има единодушие, че трябва да се въведе задължителен опит за медиация по делата за развод, издръжка и родителски права, каквато е тенденцията в Европа. У нас законовите промени може да са факт до края на годината.