Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини в Пловдив през 2016-а година, могат да се запознаят с публикувания на Интернет страницата на Общината график за класиране.

Пловдив

Предвидени са 20 класирания за цялата година. За включването на децата, родени през 2013-а година вече са обявени свободните места и родителите могат да ги намерят в електронната страница на системата. По-ранното подаване на заявление не носи предимство, напомнят от Общината, а е важно да бъдат спазени крайните срокове.

За родителите, които нямат достъп до Интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските заведения, които са първо желание за прием.

Вече са обявени резултатите от проведено първо за 2016-а година класиране за прием на децата в детските градини. В класирането са участвали едва 230 деца, за обявените 353 свободни места.