Те настояват за промяна в гражданския процесуален кодекс и по-конкретно главата за заповедно производство, защото според тях не отговаря на европейското законодателство. По думите им длъжниците разбират за задълженията си, чак когато получат покана за доброволно изпълнение и за тях става невъзможно да се защитят или да оспорят дълга си пред съда.

Според събралите се пред сградата на Висшия съдебен съвет граждани, длъжниците са осъждани в закрити заседания, не се издават съдебни актове, а само заповеди за изпълнение и изпълнителни листове, които са издадени без правно основание.

Радка Николова, "Национално движение на българските граждани": От самото начало гражданските права на длъжника са отнети, той няма право да излезе пред съда и да се удостовери дължи ли това вземане или не, а просто се взима имота, обявява се на публична продан.
Мадлен Кирчева: Делата, заседанията са открити по конституция и по закон, не може да скриват от гражданите престъпването на закона съдиите от Софийския районен съд.

Според представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев обаче, длъжниците могат да се защитят. А промените в гражданско процесуалния кодекс, приети през 2008 година, целят по-ефективна събираемост на вземанията.

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет: Да, заповедното производство се развива в отсъствието на длъжника, но в един момент на него му се съобщава, когато се пристъпи към изпълнението и той може да оспори съществуването на това вземане и размера му.

Друг проблем според протестиращите е, че частните съдебни изпълнители не удостоверяват в съда валидно връчване и така делата остават в така наречената „тъмна стая" в Софийския районен съд. По думите им там се съхраняват над 200 000 дела, по които не е извършено връчване.

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет: В един момент реших, че трябва да го отнеса въпроса до инспектората, за да проверят доколко е вярно твърдението за задържането в някаква тъна стая в районния съд.

Според тях не отговаря на твърденията на тези хора за огромен брой дела, които стоят.

Към 31 декември 2017 г. съдебната система има несъбрани 554 милиона лева.