Пет години, след като България е подписала конвенцията за защита правата на хората с увреждания, съдът продължава да отнема граждански права на уязвими групи. Само в Софийски градски съд за миналата година делата за запрещение за 130. Последното дело има необичаен ищец. Прокуратурата, а не близки и роднини, настоява да бъдат отнети правата на човек с психично заболяване.

След час започва поредното заседание по нейното дело, но защитничката ще и спести нови тревоги в съда. Там Светла вече е разказала всичко за себе си. Най-важното - че успява да се справя с живота си. Сега настоява да ни покаже как се грижи за домакинството си, започва от кухнята.

Светла живее в собствен дом, който пред вид диагнозата ѝ, изненадва с чистота и ред. От 2 години има мъж до себе си и любовта я променя - с осмислено ежедневие, кризите са зад гърба ѝ. Има подкрепата и на социален работник.

Но прокурорката ще се опита да убеди съда, че Светла не може да се справя сама и е добре някой друг да взима решения вместо нея.

Мариета Димитрова - адвокат на Светла: Запрещението на практика ограничава дееспособността на човек, т.е. възможността му чисто юридически да упражнява правата си. Но по никакъв начин не може да реши другите проблеми, които са свързани с болестта.

Оказва се, че прокуратурата се самосезира, след като преди няколко години съседите се обръщат с искане за принудително лечение. Когато е в криза, Светла се лута безцелно, звъни и иска пари за цигари.

Мария Масалджиева, социален работник: Това се преодолява с малко обучение на човек сам да управлява болестта си, да знае, че най-важното е да следва лечението си...

С тази подкрепа, кризите на Светла до този момент изчезват. Но прокурорката смята, че някакви външно определени настойници биха се грижили по-добре за нея. Но на практика много трудно се намират хора, които искат да са попечители или настойници. И често запретеният влиза в омагьосан кръг.

Мариета Димитрова - адвокат на Светла: На него ме у отказан достъп до всякакви права - включително и правата да ползва медицинска помощ.

Светла знае какво е запрещение, въпреки че не успява да схване смисъла му. Но някак е убедена, че любовта е нейната защита. И предпочита да отговори със стих собствена поезия.

Светла: Купих ти цветя - дали ще ти харесат.
Купих ти цветя - те целите са нежност.
Купих ти цветя - с тях към тебе тичам.
Купих ти цветя, просто те обичам.