Говорителят на гръцкото правителство Димитрис Дзанакопулос проведе брифинг относно цялостния пакет мерки за подпомагане на пострадалите от пожарите в Атика. Тези мерки целят незабавното и пряко облекчаване на положението на засегнатите от бедствието хора и бързото възстановяване на материалните щети.

© БТА

По-значимата част от мерките за незабавна помощ и подкрепа на засегнатите предвижда:

 • Отпускане на еднократна помощ на семейства и физически лица, засегнати от бедствието, възлизаща на 5 000 евро. За семейства с три и повече деца, сумата възлиза на 6 000 евро. Сумата за засегнатите фирми – 8 000 евро.
 • Отпускане на обезщетение за безработица плюс еднократно отпускане на помощ за безработица за 45 дни (650 евро) на хората, които не могат да извършват своята дейност поради бедствието и поради щетите, които то е нанесло на тяхната фирма.
 • Еднократно отпускане на извънредна помощ на засегнатите пенсионери, равняваща се на две брутни месечни пенсии.
 • Мерки за незабавно данъчно облекчение на данъкоплатците от районите на данъчните дирекции Палини и Елевсина.
 • Освобождаване от годишния данък недвижим имот ΕΝΦΙΑ на имотите в засегнатите райони, които са изцяло унищожени от пожарите или са претърпели щети, които ги правят необитаеми.
 • Временно спиране на търговете за продажба на имоти на длъжници, които са собственост на засегнати от пожарите за период до 30.09.2019 г.
 • Отпускане на годишна помощ от 1200 евро на всяко засегнато семейство за покриване на всякакви нужди, свързани с комуникации и интернет.
 • Извънредни финансови помощи на общините Маратонас и Рафина-Пикермио в размер на 2 млн. евро, които могат да бъдат използвани за покриване на незабавни нужди, като наемане на извънреден персонал, закупуване на храни, лекарства и подобни консумативи, както и за незабавеното и бързото възстановяване на щетите на основната инфраструктура.
 • Ще бъдат отворени пропускателни пунктове в засегнатите райони до приключване на кризата с пожарите.
 • Премахва се и регистрацията на МПС-тата, които са били унищожени от пожарите, за да нямат задължения във формата на пътен данък, както и такси за преустановяване на регистраци или други административни глоби.
 • Също така, държавната електрическа компания ДЕИ реши да заличи задълженията на клиенти-консуматори на ел. енергия, която е била разходвана от 01.01.2018 г. до днешна дата за домове и търговски обекти, които са били разрушени от бедствието, както и за домовете на семействата на жертвите.
 • Деца на семейства, засегнати от пожарите, които вече следват или ще бъдат приети през новата учебна година в университети, придобиват автоматично правото за прехвърляне във висше учебно заведние, което се намира най-близо до дома им. Също така, оценката на учениците от семейства, засегнати от пожарите, които са държали приемните изпити за университет 2017-2018 се увеличава с 20%. Тези ученици ще бъдат приети в съответните училища като извънредна бройка.
© БТА
Горските пожари в Гърция вече не застрашават населени места

Горските пожари в Гърция вече не застрашават населени места

Интензивността на горските пожари в Гърция намаля в резултат на активните действия по тяхното потушаване и в момента не представляват заплаха за насел...

Сред мерките за обезщетяване и подпомагане на семействата на жертвите са:

 • Финансова помощ на съпруга/съпругата в размер на 10 000 евро в случай, че загиналият няма по-близък роднина.
 • Отпускане на месечна помощ на непълнолетните деца на загиналите в пожарите в размер на 1000 евро до навършване на пълнолетие, а ако тези деца следват в полувисше или висше учебно заведение в страната – до навършване на 24 години.
 • Роднинско лице по права линия от първа или втора степен или съпруг/съпруга на жертва от пожарите придобива правото на назначаване в организации от структурата на централното правителство. Право на такова назначение придобиват и хора, които вследствие на пожарите са придобили инвалидност от поне 67%.
 • Също така, Председателският съвет на Народното събрание на Гърция реши единодушно да бъде отпусната еднократна помощ по сметката на всяко дете, засегнато от пожарите. Размерът на сумата ще бъде уточнен след регистрацията и изчисляването на размера на щетите.
81 са жертвите на пожарите в Гърция

81 са жертвите на пожарите в Гърция

В момента всички усилия са насочени към откриването на хората, които са в неизвестност, а те са няколко десетки, все още няма официална информация за...

© БТА

Третият пакет мерки касае възстановяването на материалните щети на частните лице и на обществената инфраструктура.

Откриване на специална сметка в Националната банка на Гърция с цел финансиране на дейностите по подпомагане на пострадалите от пожарите в източната и западната част на Атика и основно за ремонтните дейности и обезщетяването на собствениците на домове, които са били унищожени от пожарите, и на прилежащата инфраструктура.

Управляващ орган на тази сметка ще бъде тричленна комисия, в която ще участват председателят на парламента, министърът на инфраструктурата и транспорта и минисътърът на финансите.

 Втори ден от националния траур в Гърция

Втори ден от националния траур в Гърция

В Гърция продължават да издирват изчезнали по време на пожарите край Атина. Сред хората в неизвестност има и много деца.

© БТА

Гръцката държава участва в сметката чрез вноска от 20 млн евро от държавната агенция по заетост и човешки ресурси, 10 млн евро от Министерството на финансите, а гръцкия параламент взе решение да внесе още 10 млн евро. Средства по тази сметка могат да превеждат чужди държави, фирми и граждани от Гърция и чужбина.

Номерът на сметката е следният: 23/2341195169

IBAN: GR4601000230000002341195169

Участието на гръцката държава е начално, като Гърция се ангажира, че допълнителните раходи, които ще възникнат за пълното възстановяване на засегнатите райони ще бъдат покрити от Програмата за публични инвестиции при същите специални процедури.

Посредством специални разпоредби ще бъдат отпуснати средства и на околните пространства и сгради, претърпели щети от пожарите.

© БТА
БЧК ще дари средства в помощ на Гърция след пожарите

БЧК ще дари средства в помощ на Гърция след пожарите

Гърция получава международна помощ и подкрепа при справянето с огромната трагедия. Към тази съпричастност се включва и Българският червен кръст, които...