Гъст дим обхвана центъра на Русе в късния следобед. В Екоинспекцията са постъпили много сигнали за неприятни миризми на пушек и изгоряло.

Русе

Причината за обгазяването вероятно са запалени огнища на територията на Румъния.

По неофициална информация, в близост до Гюргево има запалена блатна растителност. Според метеоролози температурната инверсия е причината димът да се разстели толкова ниско над града.