Главният прокурор Сотир Цацаров коментира, че това е най-добрият доклад от началото на мониторинга. И призова с него да не се спекулира за вътрешнополитически цели. Председателят на Върховния касационен съд пък оцени доклада - като по-скоро политически, отколкото технически. Лозан Панов каза, че документът е написан така, че да се постигне някакво спокойствие около европредседателство ни.

В писмена позиция главният съдебен инспектор Теодора Точкова определи документа като изключително коректен и обективно отразяващ напредъка на България. Точкова отбелязва, че разширяването на правомощията на Инспектората към ВСС е похвалено и подкрепя желанието на Еврокомисията - след доклада в края на 2018 г. да прекрати действието на Механизма за сътрудничество и проверка.

Лозан Панов, председател на ВКС: Трябва да се чете освен по дипломатичен начин и свързано с реалността, очевидно този механизъм не постига резултати в България. И сега няма препоръки не защото не са необходими, а защото може би никой не си прави илюзията, че ще бъдат изпълнени.
Сотир Цацаров, главен прокурор: Колкото и някой да спекулира, че докладът бил шамар или докладът би трябвало да се преведе от брюкселски на български език - в крайна сметка тези изказвания показват само едно. Механизмът и докладите продължават да бъдат един инструмент за вътрешнополитически борби. Но ако търсим прагматичното в него - това е липсата на нови препоръки, отчетеният напредък и фактът, че се очертават съвсем ясни перспективи за приключване на механизма.