България и Казахстан обсъждат двустранните икономически отношения в Астана на четвъртото заседание на Българо-Казахстанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Увеличаване на стокооборота, който се равнява на едва малко над 100 млн. долара годишно, евентуални доставки на казахски газ за центъра Балкан край Варна и насърчаване на туризма. Това са част от темите, по които водят разговори регионалният министър Лиляна Павлова, която ръководи българската делегация, и официалните лица от Казахстан.

Разговорите са в столицата Астана, в която тече мащабно строителство за подготовката на Експо 2017 г. Председателят на Комисията от казахстанска страна - здравният министър Тамара Дуйсенова благодари за подкрепата на България, която е сред първите страни, признали независимостта на Казахстан преди 25 години, и е спомогнала за приемането на държавата в Световната търговска организация, както и да подпише споразумение за сътрудничество с ЕС.

Тамара Дуйсенова, министър на здравеопазването, предс. на МПКИК - Казахстан: Стремим се да развием всички сфери на икономиката, като сега акцентът ни е поставен върху промишлеността. През миналата година реализирахме 898 мащабни проекта и разкрихме нови 100 000 работни места. Сега ни предстои да преминем към следващия етап - да развием аграрния сектор. Работим по транзитните транспортни връзки, които преминават през Казахстан, какъвто е Пътят на коприната. Развиваме автомобилен и жп транспорт.
Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, предс. на МПКИК - България: За съжаление, двете страни не използваме пълния потенциал на двете икономики. Бихме искали да увеличим стокооборота между България и Казахстан. В глобален план, можем да работим много активно. Ние провеждаме редица реформи - в здравеопазването, енергетиката, социалната сфера. За България основен приоритет е диверсификацията на източниците на нефт и природен газ. Сега предстои да започнем строителството на газоразпределителен център край Варна - хъб "Балкан". Ще работим с всички страни, които могат да доставят газ за хъба. Създавайки интермодални терминали в Бургас и Варна, България може да е една от транзитните страни по Пътя на коприната. Имаме възможности в селското стопанство, туризма и образованието, които също можем да доразвием.