Вицепрезидентът Илияна Йотова организира на „Дондуков" 2 студентска лаборатория на тема „Шестте месеца начело на ЕС - още една гледна точка". На форума ще бъдат обсъдени резултатите и перспективите след първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Целта на дискусията е да предложи алтернативни гледни точки за постигнатото, да посочи слабостите, да отговори на въпроса „Какво ни предстои след шестте месеца начело на ЕС?". Участници са студенти от различни висши учебни заведения в България.