Голяма част от моята дейност и екипа беше посветена на изработването на съвместни политики с българите зад граница. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова при отчета ѝ на последната година в институцията. По думите ѝ е дошло време за нова политика към българите в чужбина.

Вицепрезидентът каза, че през 2018 г. е работила заедно с българите по света, като те са споделили желанието си за цялостна национална политика. В тази насока спешно трябва да се актуализират няколко закона, като даде за пример Закона за българите в чужбина.

Съществува реална опасност от изчезването на българския език от историческите ни диаспори, алармира Йотова.

Тя каза, че предлага създаването на национален фонд, който да подпомага дейността на българските училищата в чужбина.

С помощта на единна глобална електронна връзка да се осъществява контакт с българите в чужбина, призова още вицепрезидентът.

Румен Радев: Това бе година на илюзорна стабилност и нарастване на беззаконието

Румен Радев: Това бе година на илюзорна стабилност и нарастване на беззаконието

Това бе година на илюзорна стабилност и нарастване на беззаконието и ерозия на демократичните завоевания. Това заяви президентът Румен Радев при отчет...