Върховната административна прокуратура е образувала преписка заради дискриминация при приема на ученици в 1-ви клас в поне 143 училища на територията на страната.

От прокуратурата са категорични, че има дискриминация спрямо деца, чиито родители не заемат длъжности в сферата на образованието и държавната администрация.

Установено е, че педагогическите съвети са въвели предимство за деца, чиито родители са на постоянен трудов договор към държавната администрация и образованието. Не е ясно колко деца вече са приети с предимство според допълнителните критерии. Утре на публично заседание Комисията за защита от дискриминация трябва да се произнесе по случая.

Виктор Малинов - прокурор във Върховна административна прокуратура: "Открихме, че са въведени предимства, свързани основно с качества на родителите на първокласниците. Тези качества най-общо касаят професията на родителите - работещи в държавна, общинска администрация, в системата на Министерството на образованието и науката и други подобни. На тази основа се извърши преценка, че тази професия на тези родители лишава другите деца, чиито родители са с други професии да участват наравно в едно класиране".