Фондът за лечение на деца от няколко месеца не одобрява заявленията на деца, нуждаещи се от ортези, което създава сериозно напрежение сред родителите. За това ни сигнализира майка от Пловдив, чието дете изпитва вече сериозни трудности и изкривявания без нови ортези. Причината за този нов проблем се оказва изискване за обществени поръчки на ортези.

Досега винаги са можели да разчитат на фонда за помощ. Ортезите за Ивайло са крайно необходими, той е със спинална мускулна дистрофия и телцето му се изкривява от контрактури.

Дори Дойчинова - майка на Ивайло - За да ги предотврати, той носи ортези на крачетата, корсет за гръбчето и дълги шини, с които го изправяме в права позиция.

Ивайло, обаче, расте и ортезите трябва да се сменят периодично. Пълният комплект излиза около 11 хиляди лева помощта на фонда им е крайно необходима

Дори Дойчинова - От декември месец до сега, сега е средата на февруари решение по нашия случай няма. Няма нито отказ нито одобрение.

Излиза, че Ивайло не е единственото дете, което чака помощ за ортези, десетки са на опашката - твърди единственият производител на подобен род ортези за България.

д-р Йовко Гюров - производител на ортези - Практически~ от началото нагодината ... няма деца, които да са одобрявани за производство в България, което е парадокс - децата са одобрявани за направа на ортези в чужбина.

Оказва се, че проблемът идва от новото изискване на правилника~ да се правят обществени поръчки за ортези, което е в сила от 8 декември.

Д-р Мариета Райкова - директор на фонд за лечение на деца - Към момента няма лечебно заведение, което да е направило обществена поръчка. А изискването е те да се поставят чрез болнична аптека.

Задължителното изискване за обществени поръчки за отрези беше вкарано от екипа предишния здравен министър, без да бъде съгласувано с никой. Иначе би станало ясно, че изискване, което разчита на несъществуваща конструкция е нелепо. Как се прави обществена поръчка за ортези, които са различни, защото се изработват по индивидуална поръчка? А и ортезното лечение отдавна не съществува за здравната ни система.

Д-р Йовко Грозев - производител на ортези - Касата няма познания, че това съществува. Няма практическо приложение на опериращите лекари, те не го включват в терапевтичния си план.

И няма как лекарските комисии към болниците да издават препоръка за ортезите и да ги продават през аптеките си. Както изисква правилника на фонда. Освен централизирана обществена поръчка.

д-р Мариета Райкова - Обществената поръчка на фонда трябва да стартира до 12 март. Ние имаме почти готови спецификации и вървим към откриване в сроковете дадени в правилника.

Или най-рано юни, може да има някакво решение за Ивайло.

Дори Дойчинова - За съжаление той е потърпевш, защото започват да му се изкривяват крачетата гърба, когато неговите ортези не са по мярка.

Трудности, пред които ще се изправят и много други деца и родители, което налага спешен ремонт на правилника на фонда.