Технологичният бизнес е една от най-привлекателните сфери за млади специалисти.

По света обаче тя е традиционно доминирана от мъжете. България дава различен пример за равенство между двата пола.

Поправка: Януари 27, 2018

При излъчването на репортажа неправилно е изписано, че България е лидер в Европа по брой жени - компютърни специалисти. България е лидер по процент жени от общия брой наети компютърни специалисти.