Председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене обяви днес в София, че при управлението на европейските финанси се наблюдава устойчив напредък. Той представи годишния доклад на палатата за изпълнение на бюджета на Евросъюза. Констатацията му - налице е сериозен спад на грешките при усвояване на средствата от Европа.

Около половината от проверените разходи за 2016 г. в евросъюза са с несъществени грешки - под прага от 2 %.

Клаус- Хайнер Лене - председател на Европейската сметна палата: За първи път тази година сме излезли с положително становище по доклада.

Къде стои България в общата картина:

Илиана Иванова - член на Европейската сметна палата: Тази година изненадата е земеделието. От 9 проверени транзакции в годишния доклад за 2016 г. са открити нула грешки за България.
Цветан Цветков - председател на Сметната палата в България: България не само има висок процент на усвояване на тези средства, но и спазва законодателството. Остава предизвикателството- не само да се изразходват тези средства законосъобразно, но и да се постигат предварително набелязаните цели. Тоест от одити, ориентирани към спазване на законите, да се насочим към одити, които установяват какви са резултатите от усвояването на тези средства.

И още - към края на 2015 г. процентът, усвоени средства от финансови инструменти в България, е 96 при 75 на сто средно за Европа. В момента на европейския бюджет му липсва гъвкавост, смята Клаус-Хайнер Лене. Причината - предварително се определя за какво да се похарчат 80-90 % от него за период от 7 до 10 години.

Клаус- Хайнер Лене - председател на Европейската сметна палата: В течение на времето обаче възникват нови проблеми и европейските институции трябва да реагират като финансират определени мерки за справяне. Обикновено това финансиране се получава от други източници. Тази "галактика на европейския бюджет", както ние обичаме да я наричаме, в тази си част, остава недостатъчно прозрачна.

От Европейската сметна палата са установили 11 случая за цяла Европа, в които имат съмнение за евентуална измама или корупция. Те вече са препратени на ОЛАФ, за да бъдат разследвани.