Румяна Бъчварова коментира, че има риск от увеличаване на бежанската вълна към България. По линия на поисканата от Фронтекс помощ у нас ще пристигнат 60 полски офицери, които ще помагат при охраната на българо-турската граница. А до дни в МВР ще заработи Център за борба с трафика на хора, чиято цел е да координира дейността на отделните дирекции.Заради ситуацията по българо-сръбската граница в неделя на Калотина ще се срещнат българският и сръбският вътрешни министри.

Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи: Ще влязат представители на отделните дирекции и отдели, които работят по борбата с ограничаването на трафика на бежанци. И ще могат, всъщност, много по-бързо и в координация да действат, да анализират информацията и да действат. Натрупали сме доста информация към момента и анализът, разработката и съответните препоръки и съответно планирането на действията ще се извършват в това звено.