Иманяри разбиха баптистерията или кръщелнята в епископската базилика в древния град Мисионис край Търговище. Археолозите са убедени, че иманярите са търсели монети и са унищожили част от нея. През VI век там са покръствани българите от териториите на Малка Скития и Дакия, които попадат в днешните български земи.

Търговище

Кръщелнята, в която свещеник правел покръстването, се намира в западния край на една от базиликите в крепостта.

проф. Николай Овчаров - археолог: Това е уникално съоръжение, което представлява песцината, басейнът, в който човек е влизал от запад като езичник, а после излизал на изток вече като християнин. Всъщност това съоръжение символизира водите на река Йордан, в която е бил кръстен самият Исус Христос.

Унищожени са плочите на баптистерията, образуващи християнския кръст.

Ангел Конаклиев, съръководител на археологическата експедиция: Тя ще може да бъде възстановена. Предвиждаме и покритие на цялото помещение да може да се запази в най-автентичния си вид.

През това лято за проучване на Мисионис са осигурени 150 000 лева, което ще позволи и експониране на ценния средновековен паметник.