Имотният регистър ще предоставя абонамент за нова електронна услуга - известяване на електронна поща, съобщиха от Агенцията по вписванията.

Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения. Предстои да се публикуват условията за абониране на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Извършени са дейности и по оптимизиране на функционалности свързани с въвеждане на данни от вътрешните потребители (служители на АВ), с цел постигане на максимална точност и пълнота при въвеждане на информацията, съобщават още от Агенцията.

Актуализирани са и системни компоненти и операционни системи, свързани с инфраструктурата на администрираните от Агенция по вписванията регистри.

Вчера неправителствени организации съобщиха, че регистърът не е достъпен.