Българският център за нестопанско право представи Индекса за устойчивост на неправителствените организации за 2016 г. За тази година оценката за страната ни е 3,3, което означава „развиваща се устойчивост“.

Любен Панов, директор на Българския център за нестопанско право: Имаме подобрение в една сфера - застъпничество, и влошаване в една сфера и това е финансовата устойчивост. Сферата, в която имаме най-добър резултат, правната среда, няма промяна на оценката спрямо предходната година, въпреки приемането на промените в закона за юридическите лица с нестопанска цел.