Животновъди от Кюстендилско са притеснени от новите промените в условията за кандидатстване в кампанията по схеми и мерки за подпомагане към държавен фонд "Земеделие“. Това стана ясно по време на среща между Областния съвет по животновъдство в Кюстендил и земеделски стопани от региона. На срещата бяха разяснени няколко наредби, процедури и изисквания касаещи новата стопанска година.

Кюстендил

Сред част от актуалните теми, които бяха обсъдени са измененията в условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, както и правилата за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Те изразиха тревоги относно справяне с някои проблеми в сектора.

Юлия Куюмджийска - председател на Областния съвет по животновъдство в област Кюстендил: "Притеснени са хората в млечното направления, говеда по специално, тъй като миналата година в наредба N3 влязоха едни нови условия."

На срещата експерти от ОДБХ отново разясниха наредбата за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко. Според наредбата отговорността за качеството на суровото място вече е грижа на животновъда, който е бизнес оператор с храни .

д-р Велка Войнова - началник на отдел „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил: "Той е човекът, който ще взема пробите, разбира се, ако е обучен за пробовземач, това е новото изискване. Важното е пробите да бъдат валидни за изследване, което значи, че по показател точка на замръзване и масленост трябва да са в критичните граници."
На територията на област Кюстендил има шест предприятия за преработка на мляко. В региона все още няма действащ млекомат, защото според експерти инвестицията е голяма и няма интерес. По думите им обаче млекоматите ще разрешат проблема с нерегламентираната продажба на мляко по улиците.