Службата по трудовите и социални въпроси към Министерството по труда и социалната политика организира информационни дни за български граждани в Кипър.

Нашите сънародници ще получат информация за процедурите по потвърждаването на осигурителен стаж в Европейския съюз.

Осигурени са консултации относно различните видове обезщетения - за старост, безработица, майчинство, инвалидност. Ще бъдат разяснени практически въпроси относно процедурите за удостоверяване на осигурителен стаж и спецификите за изчислението му в Кипър.

В рамките на два дни - днес и утре българите могат да получат нужната им информация в сградата на посолството на България.