Инициативата на Столична община „Визия за София“ започва широко обсъждане на близо 70 специфични цели и над 450 мерки за развитието на града. През юни и юли целите и мерките ще бъдат обсъдени с гражданите на София чрез дигитална анкета, срещи на живо в различни части на София и представително социологическо изследване.

София

Включи се в създаването на визия за София“ - с това послание общината иска обратна връзка от гражданите как може да се подобри градското планиране. Избраните цели са в областите Градска и Околна среда, Транспорт, Икономика, Управление, Хора, Идентичност и култура.

Елен Герджиков - председател на Столичен общински съвет: Това е модерният начин да се планира и да се предпостави модерното развитие на един съвременен град.
Нови задръствания в София заради строителството на метрото

Нови задръствания в София заради строителството на метрото

Нови задръствания в София заради строежа на третия лъч на метрото. От днес започна цялостната реконструкция на улица ,,Житница". От Столична община оч...

Работата по проекта започва преди две години. Визия за София ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050. Два са основните принципа, на които стъпва - анализ на данни и диалог за бъдещето на града с максимален брой граждани и заинтересовани страни.

Любо Георгиев - ръководител на екипа: Надявам се всеки да намери нещо за себе си, но винаги има възможност да добави - тоест ако нещо не мисли, че е отразено, то да ни пише чрез анкетата, която е на сайта, било чрез имейл.

Финалният резултат ще бъде представен и с голяма изложба в градска среда през есента. Той ще бъде предложен за приемане от Столичен общински съвет след октомври 2019 г.