360 ученици от четири столични училища вече учат в по-интересна среда и по-приветлива атмосфера в класните стаи след съвместен проект между Столичната община и фондация "Заедно в час".

Часове за споделяне на преживявяния, за развиване на уменията на децата, както и практически занятия за сближаване между учители и ученици. Една от най-любимите и забавни задачи за децата е измисляне на приказка на български език с любими герои, която по-късно трябвало да преведат на английски.

Алегзандра Генчева, 6 "в" клас: Бяхме доста задружни в този момент понеже бяхме всички на групи. Беше забавно и се учеше по-добре отколкото предишните пъти.
Венелин Любенов, 6 "в" клас: Защото сме повече хора и ако някой изпитва затруднение, другите му помагат.

Голямата част от учениците в проекта твърдят, че преподавателите им вярват в тях. А учителите признават, че децата работят по-упорито и спазват правилата.

Първоначално учителите в 90-то основно училище били резервирани към проекта. В процеса на работа обаче забелязали, че децата са по-спокойни и по-доволни от учебните часове.

Борислава Тодорова, зам.-директор "Административно-стопанска дейност": Имахме такива срещи, които са общи между начален етап и прогимназиален етап, в които самите учители разказват за своите трудности, за трудностите на учениците и изготвят заедно план за развитие.
Емилия Иванова, директор на 90 ОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин": Учителите сами идентифицираха тази нужда за повече срещи помежду им за уеднаквяване на изискванията. Започнаха да се замислят много повече за посланията, които дават към учениците.

Проектът цели да подпомогне промяната, която училището иска и има нужда от нея.

Радост Бойчева, фондация "Заедно в час": Тя включва мислене за цялата култура в училището и средата, която децата имат там, но и за конкретните преживявания през педагогически практики също в класната стая.

По време на целия проект е имало и анкети, които обобщават впечатленията на децата и тези на учителите.