Конференцията "Градът" събра на едно място различни хора, които имат интересно иновативни проекти свързани с по-устойчива градска среда.

София

Така стари варели се превърнаха в архитектурни постройки. Една от основните идеи тази година е свързана със споделянето и позитивното общуване. Фокусът на работа е насочен към облагородяването и подобряването на средата, в която живеем.

Мирослава Симова, управляващ директор на Перно Рикар: Това, което ние лично направихме в София, заедно със студенти от 2 университета осъществихме техни проекти свързани с архитектура и ландшафтен дизайн на една зона за почивка до езерото Панчарево, където почистихме, презалесихме, укрепихме брега, направихме габиони и пейки с част за отдих и излети, който от края на април вече могат да бъдат посещавани.